Список банков армении — list of banks in armenia

Алан-э-Дейл       13.09.2022 г.

ABB — ԱՎՏՈ ԹԱՔՍ

Տրամադրվում է տրանսպորտային միջոցի մաքսազերծման  նպատակով։ Կարող է լինել կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորությանբ, կամ տրանսպորտային միջոցի ապահովվածությամբ։

ABB — ԱՎՏՈ ԹԱՔՍ

Ֆիզիկական անձի երաշխավորությամբ վարկեր

Տրանսպորտային միջոցի ապահովվածությամբ վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

200 000- 1 000 000 ՀՀ դրամ

2 000 000-3 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18%

18%

Փաստացի տոկոսադրույք

Ժամկետ

24 ամիս

24 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն

2 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, տրանսպորտային միջոցի գրավադրում

Տրամադրման եղանակ

միանվագ,անկանխիկ

միանվագ,անկանխիկ

Մարման եղանակ

ըստ հաճախորդի ընտրության՝

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

ըստ հաճախորդի ընտրության՝

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

ABB – ԷՔՍՏՐԱ

Անշարժ գույքի ապահովվածությամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկ։ Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների աշխատակիցների համար, ովքեր աշխատավարձը ստանում են ABB բանկի քարտով, տոկոսադրույքը 1% ցածր է։

ABB — ԷՔՍՏՐԱ  վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

վարկառուի եկամուտներ պահանջվում է`

նվազագույնը՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը՝

-25 000 000 ՀՀ դրամ` Գոտի 1 

-20 000 000 ՀՀ դրամ` Գոտի 2

-15 000 000 ՀՀ դրամ` Գոտի 3

վարկառուի եկամուտներ չի պահանջվում`

առավելագույնը 15 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14.0%

16.0%

Փաստացի տոկոսադրույք

Ժամկետ

15-120 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ըստ հաճախորդի ընտրության՝

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

ABB – ԷՔՍՏՐԱ+

Անշարժ գույքի ապահովվածությամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկային գիծ։ Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների աշխատակիցների համար, ովքեր աշխատավարձը ստանում են ABB բանկի քարտով, տոկոսադրույքը 1% ցածր է։

ABB — ԷՔՍՏՐԱ  + Վարկային գիծ

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար,Եվրո

Վարկի գումար

վարկառուի եկամուտներ պահանջվում է`

նվազագույնը 2000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 

առավելագույնը՝

-50000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` Գոտի 1 

-40000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` Գոտի 2

-30000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` Գոտի 3 

վարկառուի եկամուտներ պահանջվում է`

նվազագույնը 2000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 

առավելագույնը՝

-50000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` Գոտի 1 

-40000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` Գոտի 2

-30000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` Գոտի 3 

Անվանական տոկոսադրույք

-11.0%`ԱՄՆ դոլար

-9.0%`Եվրո

-11.0%`ԱՄՆ դոլար

-9.0%` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

Ժամկետ

15-120 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Реквизиты

Необходимые реквизиты для получения переводов в иностранной валюте:

EUR
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG 
Frankfurt, Germany  SWIFT: COBADEFF
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC  
Yerevan, Armenia  SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or  
Name and passport details
USD
Intermediary Bank: CITIBANK N.A.
New York, USA SWIFT: CITIUS33
Correspondent Bank: JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi, GeorgiaSWIFT: BAGAGE22
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC 
Yerevan, Armenia SWIFT: ANIKAM22
Beneficiary:  Name and Account, or
Name and passport details
USD
Intermediary Bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON
New York, USA SWIFT: IRVTUS3N 
Correspondent Bank:   

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION 
(PUBLIC-JOINT STOCK COMPANY), 
Moscow, RussiaSWIFT: JSNMRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC 
Yerevan, Armenia SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary:  Name and Account, or 
Name and passport details 
RUB
Банк-корреспондент Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Москва, Россия БИК: 044525985
К/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО 
Банк Получателя ЗАО «АйДи Банк» 
Ереван, Армения 
к/с 30111810600000000003      
Получатель ФИО или Наименование организации 
Номер счета
RUB
Банк-корреспондент АО «Россельхозбанк»
Москва, Россия БИК: 044525111
К/с 30101810200000000111 в ГУ Банка России по ЦФО
Банк Получателя ЗАО «АйДи Банк» 
Ереван, Армения 
к/с 30111810600000000040 
Получатель ФИО или Наименование организации 
Номер счета
CHF
Intermediary Bank:

CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG,
Zurich, SwitzerlandSWIFT: CRESCHZZ80A

Correspondent Bank: BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION
(PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY),
Moscow, Russia  SWIFT: JSNMRUMM
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC   
Yerevan, Armenia   SWIFT: ANIKAM22   
Beneficiary: Name and Account, or  
Name and passport details
GBP
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG
Frankfurt, Germany  SWIFT: COBADEFF 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 
JPY
Intermediary Bank: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
Tokyo, Japan         SWIFT: SMBCJPJT     
Correspondent Bank: BANK OF GEORGIA,
Tbilisi, Georgia SWIFT: BAGAGE22 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     SWIFT: ANIKAM22     
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details    
AED
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG 
Frankfurt, Germany  
SWIFT: COBADEFF 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details  
GEL
Correspondent Bank: JSC BANK OF GEORGIA,
Tbilisi, Georgia
SWIFT: BAGAGE22   
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22   
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details  
BYN
Correspondent Bank: OPEN JOINT-STOCK COMPANY ‘PARITETBANK’
Minsk, Belarus
SWIFT: POISBY2X
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details  
CNY
Intermediary Bank:

BANK OF CHINA (RUSSIA)
Moscow, Russia
SWIFT: BKCHRUMM

Correspondent Bank: TRANSKAPITALBANK, 
Moscow, Russia

SWIFT: TJSCRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 
XAU
Intermediary Bank:

ICBC STANDART BANK
London, UK
SWIFT: SBLLGB2L

Correspondent Bank:

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY),
Moscow, Russia
SWIFT: JSNMRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 

Страница обновлена 18.08.2020 17:56

Ռեկվիզիտներ

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ

EUR
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG 
Frankfurt, Germany  SWIFT: COBADEFF
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC  
Yerevan, Armenia  SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or  
Name and passport details
USD
Intermediary Bank: CITIBANK N.A.
New York, USA SWIFT: CITIUS33
Correspondent Bank: JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi, GeorgiaSWIFT: BAGAGE22
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC 
Yerevan, Armenia SWIFT: ANIKAM22
Beneficiary:  Name and Account, or
Name and passport details
USD
Intermediary Bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON
New York, USA SWIFT: IRVTUS3N 
Correspondent Bank:   

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION 
(PUBLIC-JOINT STOCK COMPANY), 
Moscow, RussiaSWIFT: JSNMRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC 
Yerevan, Armenia SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary:  Name and Account, or 
Name and passport details 
RUB
Банк-корреспондент Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Москва, Россия БИК: 044525985
К/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО 
Банк Получателя ЗАО «АйДи Банк» 
Ереван, Армения 
к/с 30111810600000000003      
Получатель ФИО или Наименование организации 
Номер счета
RUB
Банк-корреспондент АО «Россельхозбанк»
Москва, Россия БИК: 044525111
К/с 30101810200000000111 в ГУ Банка России по ЦФО
Банк Получателя ЗАО «АйДи Банк» 
Ереван, Армения 
к/с 30111810600000000040 
Получатель ФИО или Наименование организации 
Номер счета
CHF
Intermediary Bank:

CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG,
Zurich, SwitzerlandSWIFT: CRESCHZZ80A

Correspondent Bank: BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION
(PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY),
Moscow, Russia  SWIFT: JSNMRUMM
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC   
Yerevan, Armenia   SWIFT: ANIKAM22   
Beneficiary: Name and Account, or  
Name and passport details
GBP
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG
Frankfurt, Germany  SWIFT: COBADEFF 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 
JPY
Intermediary Bank: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
Tokyo, Japan         SWIFT: SMBCJPJT     
Correspondent Bank: BANK OF GEORGIA,
Tbilisi, Georgia SWIFT: BAGAGE22 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     SWIFT: ANIKAM22     
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details    
AED
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG 
Frankfurt, Germany  
SWIFT: COBADEFF 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details  
GEL
Correspondent Bank: JSC BANK OF GEORGIA,
Tbilisi, Georgia
SWIFT: BAGAGE22   
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22   
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details  
BYN
Correspondent Bank: OPEN JOINT-STOCK COMPANY ‘PARITETBANK’
Minsk, Belarus
SWIFT: POISBY2X
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details  
CNY
Intermediary Bank:

BANK OF CHINA (RUSSIA)
Moscow, Russia
SWIFT: BKCHRUMM

Correspondent Bank: TRANSKAPITALBANK, 
Moscow, Russia

SWIFT: TJSCRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 
XAU
Intermediary Bank:

ICBC STANDART BANK
London, UK
SWIFT: SBLLGB2L

Correspondent Bank:

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY),
Moscow, Russia
SWIFT: JSNMRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 

էջը թարմացվել է 18.08.2020 17:54

ABB – ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ+

Հավատարմագրված կազմակերպությունների աշխատակիցներին` աշխատավարձի ապահովվածությամբ տրվող կրեդիտ/վարկային գիծ:

ABB – ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ +

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30000-2000000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-20%

-18%` 1-ին և 2-րդ խմբերի հաճախորդների համար`մասնակի վերականգնվող վարկային գծերի և կրեդիտի դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

Ժամկետ

6-36 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

քարտային (աշխատավարձային) հաշվից բխող դրամական պահանջի իրավունքի գրավ, սահմանված դեպքերում` նաև երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-կրեդիտը տրամադրվում է միանվագ՝ կանխիկ,

-վարկային գիծը տրամադրվում է անկանխիկ՝ աշխատավարձային քարտի հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-ամենամսյա պարտադիր մուտք վարկային գծի հաշվին ՝նախորդ ամվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված վարկային գծի նվազագույնը 10%-ի չափով և հաշվեգրված տոկոսների ամենամսյա մարում

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված) 

Տարբերում ենք գործատու կազմակերպությունների հետևյալ խմբերը․

Խումբ 1. — ՀՀ և ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ; Ազգային ժողով; Կառավարություն և ենթակա մարմիններ; նախարարություններ; մարզպետարաններ; քաղաքապետարաններ; նախարարությունների, մարզպետարանների և քաղաքապետարանների ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպություններ; պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ; վարչական շրջաններ; ՀՀ Կենտրոնական Բանկ.

Խումբ 2. – համայնքային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ .

Խումբ 3. – ՀՀ և ԼՂՀ Ոստիկանություն.

Խումբ 4. — բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ներդրումային ընկերություններ.

Խումբ 5. 100 խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կորպորատիվ հաճախորդներ, ՓԲԸ ռազմավարական կորպորատիվ հաճախորդներ.

Խումբ 6. — 1-5- խմբերում չընդգրկված կորպորատիվ հաճախորդներ:

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/ABB-Ashxatavardz-arm.pdf

ABB – ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում համագործակցության պայմանագիր կնքած կազմակերպությունների աշխատակիցներին` աշխատավարձի ապահովվածությամբ տրվող կրեդիտ/վարկային գիծ:

ABB – ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30000-6000000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

վերականգնվող վարկային գիծ`

-19%` 6-36 ամիս

-0%` 36-60 ամիս

կրեդիտ, մասնակի վերականգնվող վարկային գիծ`

6-60 ամիս`

-14-16%

-12%` 12 ամիս

Փաստացի տոկոսադրույք

Ժամկետ

-6-36 ամիս

-6-60 ամիս

-36-60 ամիս

-12 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

քարտային (աշխատավարձային) հաշվից բխող դրամական պահանջի իրավունքի գրավ, սահմանված դեպքերում` նաև երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-կրեդիտը տրամադրվում է միանվագ՝ կանխիկ,

-վարկային գիծը տրամադրվում է անկանխիկ՝ աշխատավարձային քարտի հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամենամսյա պարտադիր մուտք վարկային գծի հաշվին ՝նախորդ ամվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված վարկային գծի նվազագույնը 10%-ի չափով և հաշվեգրված տոկոսների ամենամսյա մարում

Տարբերում ենք գործատու կազմակերպությունների հետևյալ խմբերը․

Խումբ 1. — ՀՀ և ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ; Ազգային ժողով; Կառավարություն և ենթակա մարմիններ; նախարարություններ; մարզպետարաններ; քաղաքապետարաններ; նախարարությունների, մարզպետարանների և քաղաքապետարանների ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպություններ; պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ; վարչական շրջաններ; ՀՀ Կենտրոնական Բանկ.

Խումբ 2. – համայնքային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ .

Խումբ 3. – ՀՀ և ԼՂՀ Ոստիկանություն.

Խումբ 4. — բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ներդրումային ընկերություններ.

Խումբ 5. 100 խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կորպորատիվ հաճախորդներ, ՓԲԸ ռազմավարական կորպորատիվ հաճախորդներ.

Խումբ 6. — 1-5- խմբերում չընդգրկված կորպորատիվ հաճախորդներ:

БАНКНОТЫ И МОНЕТЫ

Инвестиционные монеты

 Инвестиционная монета “Ноевковчег”

 

“Ноев ковчег” первая инвестиционная монета, выпущенная Центральным банком Армении. Монета является легальным платежным средством на территории Республики Армения по своей номинальной стоимости. 

Ноев ковчег один из ярчайших символов армянской истории. Легенда о Всемирном потопе и о Ноевом ковчеге известна всему миру. На протяжении веков представители разных народов искали Ноев ковчег на вершине горы Арарат. И даже в наши дни появляются “фактические” доказательства существования ковчега.  

Выпуск инвестиционной монеты “Ноев ковчег” и ее приобретение инвесторами, коллекционерами и нумизматами из разных стран мира во многом способствует признанию многовековой истории Армении и распространению культурных ценностей армянского народа.

Право чеканки, рекламирования, распространения и продажи инвестиционной монеты “Ноев ковчег” Центральный банк Армении предоставил немецкой компании “GEIGER EDELMETALLE” GmbH. Компания “GEIGER EDELMETALLE” GmbH занимается добычей драгоценных металлов, имеет производственные помещения для чеканки золотых, серебряных, платиновых слитков разного веса, является одной из ведущих компанией на международном рынке по продаже изделий из драгоценных металлов. 

В настоящее время Центральный банк Армении не осуществляет продажу инвестиционных монет “Ноев ковчег”. Монеты, приобретенные в других странах, могут приниматься Центральным банком Армении по их номинальной стоимости, если они являются подлинными и сохранили свою целостность и вес. 

Для приобретения инвестиционных монет “Ноев ковчег” просим посетить сайт www.geiger-edelmetalle.de.

Серебряные инвестиционные монеты “Ноев ковчег” 

Серебряные инвестиционные монеты “Ноев ковчег” изготовлены из серебра 999 пробы. Монеты выпускается с 2011-2012 годов ежегодно весом ¼, ½, 1, 5, 10 тройских унций, а также 1 и 5 килограммов с обозначением данного года выпуска.

 ​

Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом ¼ тройской унции
Номинальная стоимость 100 драм

Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом ½ тройской унции
Номинальная стоимость 200 драм

 
Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 1 тройская унция
Номинальная стоимость 500 драм

Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 5 тройских унций
Номинальная стоимость 1000 драм

Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 10 тройских унций
Номинальная стоимость 5000 драм

 

Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 1 кг
Номинальная стоимость 10.000 драм

 

Серебряная инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 5 кг
Номинальная стоимость 20.000 драм

 
 
 
Золотые инвестиционные монеты “Ноев ковчег”

Золотые инвестиционные монеты “Ноев ковчег” изготовлены из серебра 999,9 пробы. Монеты выпускается с 2020 года весом 1 грамм и ¼, ½, 1 тройских унций с обозначением данного года выпуска.

Золотая инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 1 г
Номинальная стоимость 100 драм

Золотая инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом ¼ тройской унции
Номинальная стоимость 10.000 драм

 
Золотая инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом ½ тройской унции
Номинальная стоимость 25.000 драм

Золотая инвестиционная монета “Ноев ковчег” весом 1 тройская унция
Номинальная стоимость 50.000 драм

Коммерческие банки

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Армении действуют 17 коммерческих банков .

Ранг название Основан HQ # филиал # сотрудник Активы декабрь 2017 г. млн драмов Активы декабрь 2017 г. млн долл. США SWIFT
1 ЗАО «Америабанк» 1910 г. Ереван 14 695 677 722 1,400 АРМИАМ22
2 ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК» 1991 г. Ереван 53 898 574 944 1,188 ARMNAM22
3 ЗАО «Ардшинбанк» 2003 г. Ереван 64 1,154 568 273 1,174 ASHBAM22
4 ЗАО «АКБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ БАНК» 1996 г. Ереван 58 1,348 311 023 642 AGCAAM22
5 ЗАО «ИнекоБанк» 1996 г. Ереван 23 822 277 842 574 INJSAM22
6 «Конверс Банк Корп» 1993 г. Ереван 31 год 710 252 736 522 COVBAM22
7 ЗАО «Банк ВТБ Армения» 1993 г. Ереван 67 1 201 216 060 446 ARMJAM22
8 ОАО «АРАРАТБАНК» 2004 г. Ереван 61 884 212 602 439 ARMCAM22
9 ЗАО «Эйч-Эс-Би-Си Банк Армения» 1996 г. Ереван 7 414 208 649 431 MIDLAM22
10 ОАО «ЮниБанк» 2001 г. Ереван 45 785 203 221 420 UNIJAM22
11 «АРМЭКОНОМБАНК» ОАО 1991 г. Ереван 50 872 190 803 394 ARECAM22
12 ЗАО «АрмСвиссБанк» (не розничный банкинг) 2004 г. Ереван 1 110 162 020 335 ARSJAM22
13 ЗАО «АрцахБанк» 1996 г. Ереван 23 492 137 339 284 АРЦАМ22
14 ЗАО «АйДи Банк» 1990 г. Ереван 14 405 131 931 273 АНИКАМ22
15 ЗАО «ЭВОКАБАНК» 1990 г. Ереван 11 254 105 532 218 PRMLAM22
16 ЗАО «Библос Банк Армения» 1992 г. Ереван 2 80 85 120 176 AEIEUS33
17 ЗАО «Меллат Банк» 1995 г. Ереван 1 51 46 266 96 БКМТАМ22
 • Америабанк открылся в 1910 году как ереванское отделение Кавказского торгового банка.
 • Армбизнесбанк открылся в 1994 году как правопреемник «Арминвестбанка», действующего с 1991 года.
 • Byblos Bank Armenia был открыт в 2000 году как правопреемник Международного торгового банка, действующего с 1992 года.
 • Конверс Банк , открытый в 1993 году как «Северо-Армянский акционерный банк», включен в Конверс Банк в 1997 году.
 • Evocabank был открыт в 1990 году как Банк Прометей, а в 2001 году был переименован в Банк Прометей. В 2017 году он был переименован в Evocabank.
 • HSBC Банк Армения , открытый в 1996 году как «Мидленд Армения Банк», включен в HSBC Банк Армения в 1999 году.
 • ВТБ Армения, открытый в 1993 году как «Армсосберегающий банк», вошел в состав ВТБ Армения в 2006 году.

В первом квартале 2018 года коммерческие банки Армении заработали в общей сложности 20,1 млрд драмов чистой прибыли по сравнению с 10,7 млрд драмов, заработанных за аналогичный период прошлого года. Рост составил 87,2%. Все 17 банков завершили первый квартал с прибылью. В пятерку лидеров по росту чистой прибыли вошли Арцахбанк, Америабанк, Ардшинбанк, АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК и Инекобанк.

По размеру активов по итогам 2017 года лидировал Америабанк . В пятерку крупнейших банков по размеру активов вошли Америабанк, Армбизнесбанк, Ардшинбанк, АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК и Инекобанк, на долю которых приходится 55,8% всех активов.

Из 17 банков 15 были прибыльными в 2017 году. В пятерку лидеров по размеру чистой прибыли вошли Америабанк, Инекобанк, Ардшинбанк, АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК и Банк Анелик. Америабанк стал самым прибыльным банком с чистой прибылью в размере 7,6 млрд драмов, что на 23,89% больше, чем в предыдущем году.

По данным за первые 3 квартала 2017 года в пятерку ведущих банков по размеру ипотечного портфеля входят Ардшинбанк, Конверс Банк, Америабанк, Араратбанк и HSBC Банк Армения, на которые приходится 53,2% от общего объема ипотечного кредитования.

ACBA-Credit Agricole Bank – самый активный банк-эмитент в Армении по программе TFP

ACBA-Credit Agricole Bank отмечен Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD) самым активным банком-эмитентом Армении (Most Active Issuing Bank in Armenia in 2017) по программе содействия торговле TFP (Trade Facilitation Programme) по результатам 2017 года. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка ACBA-Credit Agricole, эта награда присвоена по результатам деятельности в этой области, а именно объемов проведенных в 2017 году операций по торговому финансированиию.

ACBA-Credit Agricole Bank является одним из лидирующих банков Армении по торговому финансированию, и присужденная со стороны EBRD награда  яркое тому свидетельство. Высоко ценим наше сотрудничество с Евробанком, в результате чего ACBA-Credit Agricole Bank еще более расширил географию своей бизнес-деятельности”, – подчеркнул Главный Исполнительный Директор Банка ACBA-Credit Agricole Акоб Андреасян.

Исполнительный Директор EBRD по финорганизациям Ник Тесейман сказал: “Торговое финансирование – важнейший инструмент содействия развитию и росту экономики. Наши банки- партнеры через предоставляемые финансовые средства содействуют местным компаниям в завоевании новых рынков. Присуждение награды ACBA-Credit Agricole со стороны EBRD – это выражение уважения и высокая оценка деятельности банка-партнера по данной программе”.

Отметим, что программу содействия торговле TFP (Trade Facilitation Programme) Европейский Банк Реконструкции и Развития осуществляет с 1999 года. Цель программы – содействовать странам- партнерам EBRD в международной торговле.

В рамках данной программы Евробанк выдает гарантии международным подтверждающим банкам и тем самым берет на себя политические и коммерческие платежные риски по сделкам, заключаемым участвующими банками в странах операций EBRD.

Кроме того, Евробанк по этой программе предоставляет краткосрочные кредиты отобранным банкам и факторинговым компаниям для финансирования местных экспорто-, импорто-ориентированных и дистрибьюторских компаний.  В 2017 году банки-участники при содействии EBRD профинансировали в 25 странах торговых операций на 1.9 млрд евро.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank по основным балансовым показателям удерживает позиции в TOP-5, в пятерке лидеров по охвату филиальной сети, а по числу региональных филиалов удерживает 3-ю позицию. Общий капитал банка на эту дату составил 60.2 млрд драмов (3 позиция), активы – 311 млрд (4 позиция), кредитный портфель – 209.3 млрд (4 позиция), общие обязательства – 250.8 млрд (4 позиция).

2017 год ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 5.6 млрд драмов (4 позиция), нарастив ее в годовом разрезе в 3 раза. ACBA-Credit Agricole Bank – бессменный лидер на рынке сельхозкредитования – 76 млрд драмов или свыше 33% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-Credit Agricole достигает порядка 48%.

В сферу МСБ вложено 46.5 млрд драмов или свыше 22% кредитного портфеля банка. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 драмов/$1).

Напомним, что ЗАО “ACBA-Credit Agricole Bank” функционирует в Армении с 1995 года.  Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC “Sacam International” (член группы Credit Agricole S.A) – 12,44%, “ACBA Federation” CJSC – 71%.

 • https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/armyanskij-bank-acab-nachal-prinimat-karty-jcb/
 • https://yellow.place/ru/acba-credit-agricole-bank-yerevan-armenia
 • http://cbonds.ru/organisations/emitent/10541
 • https://www.plusworld.ru/daily/rynok-platezhej/art96677/
 • http://ideiforbiz.ru/banki/akba-kredit-agrikol-bank-erevan-armeniia.html
 • http://arminfo.info/full_news.php?id=32956&lang=2

ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА

Виды платежно-расчетных систем

 
Платежно–расчетная система — это совокупность (общность) платежных инструментов, общих правил осуществления клиринговой деятельности, перевода средств и окончательного расчета, процедур и иных средств технического и программного обеспечения, посредством которой осуществляется выплата денежных средств бенефициару.Коммерческие банки Армении осуществляют как межбанковские, так и внутрибанковские платежи. Большинство внутрибанковских платежей на территории Республики Армения осуществляется через корреспондентские счета коммерческих банков в Центральном банке с использованием платежно-расчетных систем Центрального банка.

 
Межбанковские платежи коммерческих банков осуществляются также посредством открытых друг у друга ЛОРО/НОСТРО счетов.


Платежно-расчетные системы Центрального банка являются:

 • Валовая платежная система на бумажной основе
 • Валовая система электронных платежей
 • Система учета и расчета государственных ценных бумаг

 
Окончательные расчеты в этих системах осуществляются посредством программного обеспечения Центрального банка РА под названием “Операционный день”, которая обеспечивает ведение Главной бухгалтерской книги (General Ledger) Центрального банка, в которой ведется также учет денежных счетов клиентов Центрального банка и финансовых транзакций по этим счетам.
Межбанковские расчеты вне Центрального банка по счетам ЛОРО/НОСТРО осуществляются как на бумажной основе, так и в электронном виде с применением различных средств телекоммуникации (SWIFT, межбанковская компьютернаясеть CBANet и др.).
На территории Республики Армения действует также единая система карточных платежей “АрКА”, которая является системой для осуществления розничных платежей и обеспечивает операции по платежным карточкам ArCa, а также карточкам международных систем Visa и MasterCard. Процессинг и клиринг операций, совершенных в системе ArCa, осуществляется процессинговым центром ArCa, который с 2003 года обеспечивает также процессинг и клиринг операций по карточкам международных систем Visa и MasterCard.
Осуществление международных переводов на территории РА со стороны действующих коммерческих банков РА осуществляется посредством участия в различных международных системах денежных переводов, используя различные средства телекоммуникации.
 

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.